Editage

–ö—ñ–±–µ—Ä–Ω–µ—Ç–∏–∫–∞ —Ç–∞ –æ–±—á–∏—Å–ª—é–≤–∞–ª—å–Ω–∞ —Ç–µ—Ö–Ω—ñ–∫–∞

eISSN: 2663-2586pISSN: 2663-2578
JournalOpen Access

检查您的提交准备情况

了解您的稿件在 24 项技术合规性和 6 项语言质量检查中的表现如何。

期刊详情

概况
 • 出版商
  PH "Akademperiodika"
 • 出版语言
  English,Ukrainian
 • 发行日期
  16
 • 编辑审稿流程
  Double anonymous peer review
基本信息
 • 出版语言
  English,Ukrainian
 • Society/Institute/Sponsor
  International Research and Training Center for Information Technologies and Systems NAS and MES of Ukraine
 • 网址
Publication Details
编辑审稿详情
作者须知
收起

年度发行情况

常见问题

–ö—ñ–±–µ—Ä–Ω–µ—Ç–∏–∫–∞ —Ç–∞ –æ–±—á–∏—Å–ª—é–≤–∞–ª—å–Ω–∞ —Ç–µ—Ö–Ω—ñ–∫–∞ 的出版商是谁? Faqs

–ö—ñ–±–µ—Ä–Ω–µ—Ç–∏–∫–∞ —Ç–∞ –æ–±—á–∏—Å–ª—é–≤–∞–ª—å–Ω–∞ —Ç–µ—Ö–Ω—ñ–∫–∞ 的出版商是PH "Akademperiodika"。

我如何在意得辑上查看–ö—ñ–±–µ—Ä–Ω–µ—Ç–∏–∫–∞ —Ç–∞ –æ–±—á–∏—Å–ª—é–≤–∞–ª—å–Ω–∞ —Ç–µ—Ö–Ω—ñ–∫–∞ 的指标? Faqs

查看 –ö—ñ–±–µ—Ä–Ω–µ—Ç–∏–∫–∞ —Ç–∞ –æ–±—á–∏—Å–ª—é–≤–∞–ª—å–Ω–∞ —Ç–µ—Ö–Ω—ñ–∫–∞ 的指标,请单击此处。

–ö—ñ–±–µ—Ä–Ω–µ—Ç–∏–∫–∞ —Ç–∞ –æ–±—á–∏—Å–ª—é–≤–∞–ª—å–Ω–∞ —Ç–µ—Ö–Ω—ñ–∫–∞ 的 eISSN和pISSN 号分别是什么? Faqs

2663-2586 的 eISSN 为 2663-2578,pISSN 为 –ö—ñ–±–µ—Ä–Ω–µ—Ç–∏–∫–∞ —Ç–∞ –æ–±—á–∏—Å–ª—é–≤–∞–ª—å–Ω–∞ —Ç–µ—Ö–Ω—ñ–∫–∞ 。

为什么搜索适合我研究的期刊很重要? Faqs

选择与您研究领域紧密相关的期刊,有助于确保您的学术成果能够触及最合适的读者群体, 从而最大化您的学术影响力和对该领域的贡献。

对期刊的选择会影响我的学术事业吗? Faqs

当然。在知名期刊上发表论文可提升您的学术形象, 使您在获取资助、终身教职和其他职业机会方面更具竞争力。

只考虑具有高影响力的期刊是否明智? Faqs

虽然高影响力的期刊知名度高,但投稿竞争也相对激烈。因此, 关键在于权衡考虑期刊的影响因子与论文被接受的可能性。

© 2002—2024 开科思(上海)商务信息咨询有限公司版权所有。
上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦10楼A座
工商注册号:91310115563144366Q|沪ICP备12028207号

获取海量论文写作辅导资源

关注微信订阅号“SCI发表辅导”